Welkom bij het oudercomité

Oudercomité

Het oudercomité 3K is een gezellige vereniging, die een aantal activiteiten organiseert. Met de inkomsten van de activiteiten worden middelen verschaft aan de school. Al het geld dat we inzamelen op deze activiteiten gaat volledig terug naar de school.

Denk je er over om lid te worden? In deze brochure  tref je de eerste algemene informatie aan om je een beetje wegwijs te maken. Je kunt dan zien waar je terecht kunt met je vragen. We hopen dat je het oudercomité leert kennen als een open vereniging waarin je altijd welkom bent!

Ouderplatform

Je kan ook kiezen om toe te treden tot het ouderplatform. Dit is een groep ouders die geen deel willen uitmaken van de kern van het oudercomité maar op activiteiten graag een handje toesteken.

1. Lidmaatschap

Je kunt op elk moment lid worden van het oudercomité of ouderplatform. Een lidmaatschap kost niets. De enige voorwaarde is dat tenminste één van je kinderen of kleinkinderen onderwijs volgen in de Gemeentelijke Basisschool 3K te Kinrooi. Je aanmelden kan via mail: info@gb3k.be

2. Privacy

Er worden geen persoonlijke gegevens verstrekt aan bedrijven of instellingen. Op aanvraag kan een ledenlijst van het oudercomité gevraagd worden.

3. Accommodatie

Het oudercomité/ouderplatform maakt gebruik van de gebouwen van de Gemeentelijke basisschool 3K te Kinrooi. Daar worden vrijwel alle verenigingsactiviteiten gehouden. Gemeentelijke Basisschool Kinrooi Nelisveld 5, 3640 Kinrooi.

4. Bestuursindeling

Als je lid wordt van het oudercomité, maak je deel uit van het bestuur. Het aanspreekpunt voor het oudercomité en het beheer van de financiën (penningmeester) wordt gedaan door Arda Van Grinsven. Andere leden zijn Heidi Vandewinkel (coördinator fruitouders), Monika Joachimiak, Mariska Schols-Lipsch, Kevin Remont en Patricia Kunnen. De vergaderingen vinden plaats in het lerarenlokaal van de basisschool.

5. Activiteiten

Er worden door het oudercomité op geregelde basis activiteiten georganiseerd.

5.1 Fruitouders

Elke woensdag is er "fruitdag". Het fruit voor de kleuters wordt geschild door bereidwillige ouders. Zij brengen het geschilde fruit naar de kleuterklassen. Het oudercomité staat in voor de organisatie.

5.2 Kindercarnaval

Jaarlijks organiseert het oudercomité in samenwerking met de carnavalsvereniging de Rabbedabbers een kindercarnavalbal. Hier worden de jeugdprins en de jeugdprinses bekend gemaakt.  Dit is voor de meeste kinderen een unieke belevenis waar jaarlijks naar uitgekeken wordt.

6. Andere activiteiten

De volgende activiteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke basisschool. Bij deze activiteiten zal het oudercomité en het ouderplatform een helpende hand of een financiële steun bieden.

6.1 Proclamatie zesde leerjaar

De school organiseert eind juni een feestelijk afscheid voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Hier biedt het oudercomité een helpende hand bij de receptie.

6.2 Zeeklassen

De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar gaan op driedaagse naar de zee. Hierin biedt het oudercomité een financiële steun.

6.3 Andere projecten

Het oudercomité steunt ook projecten van de gemeentelijke basisschool. Zo is er een financiële tussenkomst bij de aankoop van fluohesjes.

Ook wordt er aan iedere leerkracht jaarlijks een bedrag van 50 euro gegeven voor onvoorziene uitgaven. Dit kan speelgoed, puzzels en dergelijke zijn voor kleuters. De leerjaren gebruiken het bedrag al eens voor knutselmateriaal of leesboeken of voor hun klasdag in september.  Indien er grote aankopen worden gedaan kan het zijn dat de 50 euro eens een jaartje wordt overgeslagen.

Tijdens de jaarlijkse junior journalisten wedstrijd van het Davidsfonds beoordeeld een lid de opstellen, die gemaakt zijn door de leerlingen. Ook hier leveren we ieder jaar een financiële bijdrage.

Op het einde van het schooljaar delen we in elke klas ijsjes uit aan de leerlingen en de kleuters.

We helpen ook bij activiteiten die de school organiseert. Zo bakken we wafels op de kerstmarkt en helpen we waar nodig op het schoolfeest.

 

Er is ook altijd iemand van de school aanwezig op de vergaderingen van het OC.

Gemeentelijke basisschool Kinrooi. Copyright 2013 - gemeentelijkebasisschoolkinrooi.be Designed by VBC COMPUTERS